(8 441) 5 73 19 Klaipėdos g. 4, LT-99290, Pagėgiai [email protected]

PROJEKTAI

 

SOCIALIZACIJOS IR UŽIMTUMO PROJEKTAI  2019 m.

 

Pagėgių savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas: Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas “Kai keliaujam ir sportuojam – augam stiprūs ir sveiki” – VGC ir šeimose globojamų 40 vaikų;

Rūkymo, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa – 26 globotiniai (rūpintiniai);

Lytiškumo ugdymo programa – 26 globotiniai (rūpintiniai);

Tauragės apskrities vaikų globos namų socialinis projektas “BŪKIME DRAUGAIS”: Pagėgių, Tauragės “Šaltinėlio”, Pajūrio ir Šilalės savivaldybės laikinųjų VGN- 48 vaikai;

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PRIEŠ VAIKUS  prevencijos programa – 26 globotiniai (rūpintiniai);

Projektas “Grupiniai-psichologiniai užsiėmimai: Atpažink jausmus” – 15 dalyvių

Vasaros užimtumo programa “Oi, geros, smagios tos dienužėlės lauktosios vasarėlės!” – visų 3 šeimynų globotiniai

Vaikų vasaros poilsis stovykloje “Raganė” – 5 globotiniai (rūpintiniai)

Vaikų vasaros poilsis stovykloje “Tarzanas” – 9 globotiniai (rūpintiniai)

Projektas “Kalėdinės vaikų svajonės” – visi globotiniai

Projektas “KALĖDINĖS VAIKŲ ŽAIDYNĖS – 2019” – 10 globotinių (rūpintinių)

 

 

SOCIALIZACIJOS IR UŽIMTUMO PROJEKTAI  2018 m.

 

Lytiškumo ugdymo programa – 27 globotiniai (rūpintiniai);

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PRIEŠ VAIKUS  prevencijos programa – 27 globotiniai (rūpintiniai);

Projektas „Grupiniai-psichologiniai dailės terapijos užsiėmimai“ – 20 dalyvių

Lietuvos futbolo federacijos projektas “Pažink pasaulį futbolo aikštėje 2018” – 6 dalyviai

Vasaros užimtumo programa „Tobulėk.Auk.Pažink.Kurk!“ – visų 3 šeimynų globotiniai

Vaikų poilsis stovykloje „Pasaka“ – 10 globotinių (rūpintinių)

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ iš VšĮ „Vaiko labui“ lėšų – 10 vaikų

Tauragės apskrities vaikų globos namų socialinis projektas “BŪKIME DRAUGAIS”: Pagėgių, Tauragės “Šaltinėlio”, Pajūrio ir Šilalės savivaldybės laikinųjų VGN- 65 vaikai;

Akcija  „GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS“ – akcijoje dalyvauja visi vaikų globos namų vaikai ir tiesiogiai su vaikais dirbantys darbuotojai

Veiksmo savaitė be patyčių – 27 Vaiko globos centro vaikai

Rūkymo, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa  – 27 globotiniai (rūpintiniai);

Krizės prevencijos programa “Įveikime kartu” – 16 globotinių (rūpintinių)

Projektas “Kalėdinės vaikų svajonės” – visi 27 globotiniai

Projektas “KALĖDINĖS VAIKŲ ŽAIDYNĖS – 2018” – 10 globotinių (rūpintinių)

 

INVESTICIJOS IR PROJEKTAI (Klaipėdos g.4)

 

 2019 m. – pradedamas projektas “Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje” dėl Bendruomeninių vaikų globos namų statybos (pareiškėjas – Pagėgių savivaldybės administracija, partneris – Vaiko globos centras) pagal ES struktūrinių fondų kvietimą Nr. 01, Priemonė 08.1.-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.

2019 m. – Lauko baldai (stalas, 4 suolai) į lauko pavėsinę – paramos lėšos (400 Eur.).

 2019 m. – Kompiuteris, skeneris/spausdintuvas, kompiuterinis stalas, kėdės (darbo vietų įrengimas Globos centrui – 1447 Eur. (projekto lėšos)

2018 m. – Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ (3 metai).

2018 m. – Batuto įrengimas – 150 Eur. (paramos lėšos)

2017 m.- Relaksacijos kabineto įrengimas – 100 Eur (paramos lėšos) ir turtinimas ( aromaterapijos prietaisas, psichologinis žaidimas ir kt.- 100 Eur, iš Išsipildymo akcijos lėšų);

2016 m. – Lauko įrenginiai (balansinės sūpynės, dviejų lygių prisitraukimų skersinis, lauko karuselė, 3 riedlentės) – 2015 m. “Išsipildymo akcijos” lėšos (1375 eurai);

2016 m. – Vandens nuotekų sutvarkymas katilinėje (1 200 eurų – savivaldybės lėšos);

2016 m. – Elektrinio vandens pašildytojo įrengimas (600 eurų – lėšos iš paramos);

2016 m. – 5 vietų stovas dviračiams (Pagėgių seniūno dovana);

2015 m.- Stogo uždengimas – seniūnijos sandėlio pritaikymas garažui (rėmėjų lėšos – 800 eurų);

2015 m. – 2 šašlykinės (rėmėjų dovanos);

2015 m. – Psichologės kabineto įrengimas (800 eurų – lėšos iš paramos);

2015 m. – Lauko pavėsinės įrengimas-2014 m. “Išsipildymo akcijos” lėšos (1423 eurai);

2015 m. -Baldų ir įrangos įsigijimas – VIP lėšos (200 tūkst. eurų);

2015 m. -Naujų vaikų globos namų pastatų kompleksas – VIP lėšos (3 mln.900 tūkst.eurų per 2 etapus)