(8 441) 5 73 19 Klaipėdos g. 4, LT-99290, Pagėgiai [email protected]

VAIKO  RENGIMAS  SAVARANKIŠKAM GYVENIMUI  IR

VAIKAMS TEIKIAMOS SOCIALINĖS  PASLAUGOS

BENDROSIOS

 

Informavimas ir konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; apgyvendinimas; maitinimas; sociokultūrinės paslaugos; asmens higienos ir

priežiūros paslaugų organizavimas; aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; nuolatinė priežiūra; ugdymo ir užimtumo organizavimas;

transporto organizavimas; socialinės reabilitacijos ir   reintegracijos organizavimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir kt.

SPECIALIOSIOS 

 

Socialinė globa (trumpalaikė/ilgalaikė) ir rūpyba

PAGALBOS KOMANDA

 

DIREKTORIUS;
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SOCIALINIAMS REIKALAMS;
PSICHOLOGAS;
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI;
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJAI;
SLAUGYTOJA;
SOCIALINIAI PEDAGOGAI MOKYKLOSE;
MOKYTOJAI;
SENIŪNIJŲ SOCIALINIAI DARBUOTOJAI;
         TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
   ŠVIETIMO IR PARAMOS SKYRIAUS SPECIALISTAI
         VVTAĮT Pagėgių skyriaus specialistai
 

 

PSICHOLOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

Psichologė teikia psichologinę pagalbą globotiniams, padėdama spręsti iškylančias emocines, bendravimo, elgesio, mokymosi problemas.

Atlieka prevencinę veiklą, rūpindamasi psichikos, fizinės ir socialinės gerovės stiprinimu.

Globotiniams teikiama individuali psichologinė pagalba; atliekama individuali psichologinė diagnostika; rengiami socialinių – psichologinių

įgūdžių ugdymo užsiėmimai; vykdoma šviečiamoji veikla; atliekami tyrimai, vaikų globos namų bendruomenei aktualiais klausimais.

Psichologė prisideda prie globotinių laisvalaikio užimtumo organizuodama užsiėmimus specialiai įrengtame relaksacijos kabinete (kuriame

yra vandens lova, šviesos efektai, vaizdo ir muzikos aparatūra) bei žaidimų kambaryje (kuriame gausu ugdomųjų, lavinamųjų ir stalo žaidimų

įvairaus amžiaus vaikams.

 

SLAUGYTOJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

Slaugytoja, vadovaudamasi medicinos normų reikalavimais, globotiniams teikia įstaigos sveikatos priežiūros  licencijoje įrašytas bendrosios

praktikos slaugos  paslaugas. Slaugytoja, atsižvelgdama į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) paskyrimus ir rekomendacijas, saugiai ir

kokybiškai atlieka procedūras pagal savo kompetenciją. Be to, ji globotiniams praveda įvairias paskaitas: sveikos gyvensenos, lytiškai

plintančių ligų prevencijos, gripo prevencijos, pirmosios pagalbos teikimo ir kt.

Slaugytoja kontroliuoja, kad vaikai globos namuose gyventų tvarkingoje, saugioje ir Higienos normų reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

 

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.  Vaiko globos centre įsikūrė

Globos centras

Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių

globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams

giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama

reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio

ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.