(8 441) 5 73 19 Klaipėdos g. 4, LT-99290, Pagėgiai [email protected]

Kviečiame padėti vaikams!

Jūs tai galite padaryti įsidarbindami socialiniais ar budinčiais globėjais

ir į savo namus priimdami tėvų globos netekusius vaikus arba tapti tų vaikų įtėviais.

Šį darbą galėsite dirbti išklausę globėjų ir įtėvių mokymo kursus (GIMK).

Juos Pagėgiuose organizuoja Globos centras, įsikūręs Vaiko globos centre.

Globėjui pinigai mokami pagal globojamų vaikų skaičių. Jam garantuojama atokvėpio paslauga,

specialistų konsultacijos, supervizijos, seminarai.

Daugiau informacijos apie įvaikinimą, globą ar budinčio globėjo darbą jums suteiks

Globos centro specialistai, adresu Klaipėdos g. 4, Pagėgiai,

tel. 8 441 70025, m.t. 868479337

 

 A P I E      VAIKO   G L O B O S     CENTRĄ

 

Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centro (buvę Pagėgių vaikų globos namai) steigėjas nuo 2010 m. liepos 1 d. – Pagėgių savivaldybės administracija. 2015 metų rugsėjo 1 dieną vaikų globos namai persikėlė į naujas patalpas, trys šeimynos įsikūrė atskiruose trijų aukštų nameliuose. Vaiko globos centro kiekvienos šeimynos namelyje gyvena po 9-10 vaikų; broliai ir seserys gyvena kartu, o vieną šeimyną sudaro vaikai iš kelių šeimų. Kiekviena šeimyna savo namelyje turi virtuvėlę, valgomąjį, 4-5 miegamuosius kambarius, poilsio – užimtumo erdvę, bendrą holą, sandėliukus, rūbinėles, socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų kambarius bei sanitarines patalpas.

Šiuo metu Vaiko globos centre gyvena 27 vaikai: 23 vaikai su nuolatine globa, 4 su laikina globa;  10 vaikų įtraukti į galimų įvaikinti vaikų apskaitą – jie gyvena „Voriukų“, “Spindulio” ir “Išdykėlių” šeimynose; 1 globotinis dar nelanko mokyklos; 3 vaikai lanko pradinę mokyklą, 17 globotinių mokosi A.Mackaus gimnazijoje, 2 – Smalininkų specialiojoje mokykloje, 1 – Rusnės specialiojoje mokykloje, 2 – Skaudvilės specialiojoje mokykloje, 1 – Klaipėdos paslaugų ir verslo centre.

Netekę tikrų tėvų globos, čia vaikai turi daug mamų, kuriuos visapusiškai rūpinasi jais: padeda ruošti pamokas, rengia, padeda pasigaminti maistą, duoda patarimus, teikia įvairiapusę pagalbą. Paslaugas teikia 5 socialinės darbuotojos, 11 socialinių darbuotojų padėjėjų, psichologė, 1 slaugytoja – dietistė, užimtumo specialistė ir kt.

Vaikai mėgsta  kurti eiles, kepti pyragus, daryti rankdarbius, mėgsta judriuosius ir kompiuterinius žaidimus. Čia sudarytos vaikams visos galimybės atsiskleisti ir realizuoti savo gebėjimus ir pomėgius. Užimtumo erdvėje globotinių reikmėms yra įrengta po du-tris kompiuterius su internetine prieiga, kiekvienoje šeimynoje yra po du treniruoklius, po du televizorius ir t.t.

Vaikų globos namų durys atviros visiems norintiems čia patekti – kviečiame visus norinčius apsilankyti, įsigyti jaunesnį draugą arba tapti jo globėju. Turime nemažai rėmėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurie nėra abejingi čia gyvenantiems vaikams, kurių pagalba geriname savo gyvenimo sąlygas ir rengiame pramogas vaikams. Kiekvienais metais kviečiame visus rėmėjus ir Pagėgių savivaldybės bendruomenių narius į atvirų durų dienas, prieš Kalėdas neužmirštame padėkoti visiems, kurie mūsų nepamiršta ir rūpinasi mumis. 

 

 Mieli mūsų esami ir būsimi bičiuliai ir rėmėjai!

  Ačiū visiems mus parėmusiems iš įvairių Lietuvos miestų ir vietovių, ačiū ir tiems, kurie dar žada paaukoti mūsų namams pinigėlių.

 Vaiko globos centre gyvenantiems vaikams  labai svarbi bet kokia, kad ir pati mažiausia bendruomenės parama.


Jos dėka gerėja vaikų gyvenimo sąlygos, didėja
galimybės prasmingai ir turiningai organizuoti laisvalaikį.

Apsisprendę paremti vaikus, pinigėlius galite pervesti į žemiau nurodytą sąskaitą.

 

Pavadinimas:  Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centras

 Įstaigos kodas: 190989846 (ne PVM mokėtojai)   

 Adresas:  Klaipėdos g. 4, Pagėgiai

 Paramos sąsk.: LT64 7300 0101 3464 7514

 Bankas – AB „Swedbank“

 Banko kodas – 73000