(8 441) 5 73 19 Klaipėdos g. 4, LT-99290, Pagėgiai [email protected]

2020-10-23 Pagėgių-savivaldybės-vaiko-globos-centro-nuostatų-PROJEKTAS

Skelbimas apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą 2020-09-25

 

Vykdomas projektas “Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje”

 

Dailės terapija “Save galima pažinti per piešinį”

 

Straipsnis “Vaikų gynimo dieną” 2020-06-01

Parengė Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centro vardu Globos centro GIMK specialistė Nijolė Laugalienė

 

 

A P I E      VAIKO   G L O B O S     CENTRĄ

 

Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centro (buvę Pagėgių vaikų globos namai) steigėjas nuo 2010 m. liepos 1 d. – Pagėgių savivaldybės administracija. 2015 metų rugsėjo 1 dieną vaikų globos namai persikėlė į naujas patalpas, trys šeimynos įsikūrė atskiruose trijų aukštų nameliuose. Vaiko globos centro kiekvienos šeimynos namelyje gyvena po 9-10 vaikų; broliai ir seserys gyvena kartu, o vieną šeimyną sudaro vaikai iš kelių šeimų. Kiekviena šeimyna savo namelyje turi virtuvėlę, valgomąjį, 4-5 miegamuosius kambarius, poilsio – užimtumo erdvę, bendrą holą, sandėliukus, rūbinėles, socialinių darbuotojų kambarius bei sanitarines patalpas.

Šiuo metu Vaiko globos centre gyvena 27 vaikai: visi vaikai su nuolatine globa,  10 vaikų įtraukti į galimų įvaikinti vaikų apskaitą – jie gyvena „Voriukų“, “Spindulio” ir “Išdykėlių” šeimynose; ikimokyklinio amžiaus vaikų neturime; 4 vaikai lanko pradinę mokyklą, 15 globotinių mokosi A.Mackaus gimnazijoje, 2 – Smalininkų specialiojoje mokykloje, 1 – Rusnės specialiojoje mokykloje, 2 – Skaudvilės specialiojoje mokykloje, 1 – Klaipėdos technologijų ir verslo centre, 1 – Klaipėdos verslo mokykloje, 1 – Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje.

Netekę tikrų tėvų globos, čia vaikai turi daug mamų, kuriuos visapusiškai rūpinasi jais: padeda ruošti pamokas, rengia, padeda pasigaminti maistą, duoda patarimus, teikia įvairiapusę pagalbą. Paslaugas teikia 5 socialinės darbuotojos, 12 socialinių darbuotojų padėjėjų, psichologė, slaugytoja – dietistė ir kt.

Vaikai mėgsta  kurti eiles, kepti pyragus, daryti rankdarbius, mėgsta judriuosius ir kompiuterinius žaidimus. Čia sudarytos vaikams visos galimybės atsiskleisti ir realizuoti savo gebėjimus ir pomėgius. Užimtumo erdvėje globotinių reikmėms yra įrengta po du-tris kompiuterius su internetine prieiga, kiekvienoje šeimynoje yra po du treniruoklius, po du televizorius ir t.t.

Vaiko globos centro durys atviros visiems norintiems čia patekti – kviečiame visus norinčius apsilankyti, įsigyti jaunesnį draugą arba tapti jo globėju. Turime nemažai rėmėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurie nėra abejingi čia gyvenantiems vaikams, kurių pagalba geriname savo gyvenimo sąlygas ir rengiame pramogas vaikams. Kiekvienais metais kviečiame visus rėmėjus ir Pagėgių savivaldybės bendruomenių narius į atvirų durų dienas, prieš Kalėdas neužmirštame padėkoti visiems, kurie mūsų nepamiršta ir rūpinasi mumis. 

 

 

 Mieli mūsų esami ir būsimi bičiuliai ir rėmėjai!

  Ačiū visiems mus parėmusiems iš įvairių Lietuvos miestų ir vietovių, ačiū ir tiems, kurie dar žada paaukoti mūsų namams pinigėlių.

 Vaiko globos centre gyvenantiems vaikams  labai svarbi bet kokia, kad ir pati mažiausia bendruomenės parama.


Jos dėka gerėja vaikų gyvenimo sąlygos, didėja
galimybės prasmingai ir turiningai organizuoti laisvalaikį.

Apsisprendę paremti vaikus, pinigėlius galite pervesti į žemiau nurodytą sąskaitą.

 

Pavadinimas:  Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centras

 Įstaigos kodas: 190989846 (ne PVM mokėtojai)   

 Adresas:  Klaipėdos g. 4, Pagėgiai

 Paramos sąsk.: LT64 7300 0101 3464 7514

 Bankas – AB „Swedbank“

 Banko kodas – 73000