(8 441) 5 73 19 Klaipėdos g. 4, LT-99290, Pagėgiai pvgn@pagegiai.ot.lt

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

 

 

 

 

 

VADOVAI

 

 

Direktorė

ELENA PŪTIENĖ

fax/tel..: 8-441-57319

m.t. 868479250

el.p.: eputiene@yahoo.com

 

Gyvenimo aprašymas

 

 

Pavaduotoja socialiniams reikalams VIRGINIJA RIMAŠAUSKIENĖ

Tel.:8-441-70025, m.t. 868479337

 

 

Pavaduotojas ūkio reikalams VYTAUTAS JUŠKEVIČIUS

Tel.:8-441-70025, m.t. 868389260

 

Vyriausioji buhalterė VIKTORIJA BARTKEVIČIENĖ

(dekretinėse atostogose)

  Tel.: 8-441-57355

Buhalterė, vykdanti vyriausiosios buhalterės pareigas,

AISTĖ ŠEGŽDIENĖ

Tel.: 8-441-57355

 

 

DARBUOTOJAI

 

Socialinės pedagogės

 

LAIMUTĖ POPENDIKIENĖ

NIJOLĖ LAUGALIENĖ

AUDRONĖ USELIENĖ

m.t. 868389252

 

Sekretorė VIRGINIJA BAUŽIENĖ

Tel.: 8-441-57305

 

Slaugytoja – dietistė

GENOVAITĖ GENIENĖ

Tel.: 8-441-57356

 

Psichologė SANDRA LEONOVIENĖ

Tel.:8-441-57319

 

Buhalterė AISTĖ ŠEGŽDIENĖ

Tel.: 8-441-57355

 

Sandėlininkė GENĖ JANKANTIENĖ

Tel.: 8-441-57356

 

Vairuotojas VYTAUTAS JUŠKEVIČIUS

Tel.: 8-441-57305

 

Pastatų ir lauko įrenginių prižiūrėtojas

KĘSTUTIS BUŠININKAS

Tel.: 8-441-57305

 

 

 

Darbininkai – kūrikai

Kęstutis Bušininkas

Alvydas Mauricas

Tel.: 8-441-57305